Payment Banner

Često postavljana pitanja

Centrifugalna sila

To se odnosi na silu koja čini da automobil bude gurnuti prema svom vanjskom radijusu kada se kotači okreću. Ovisno o masi vozila i brzini, ta sila može biti jača ili slabija.