Payment Banner

Run - flat gumeMarka:
Model guma:
Oznaka modela:
Tip vozila:

Run - flat gume

Run-flat gume su pogodni za hitne situacije . Ova vrsta guma omoguæuje sigurno upravljanje vozilom u sluèaju znaèajnog gubitka zraka . Bez obzira na torun - flat Model odaberete , u sluèaju ispuhanog gume , još uvijek možete otiæi do 100 km na ne više od 50 mph ( 80 km/h.) . Na taj naèin , vozaè može se voziti do garaže umjesto èekati za pomoæ na cesti.

Struktura run-flat gumama

Run - flat gume imaju posebne sidewalls koji omoguæuju gume pokrenuti u sluèaju bušenja . Ove posebni bokovi sprijeèiti trošenje guma i njihovu eksploziju . Druga znaèajka tih posebnih boènim strana je da oni imaju ulogu u povezanosti servo i koènice . Run-flat gume su montirane na posebne naplatke kako bi bili sigurni da su gume neæe odvojiti od rubova .

Optièki signal u sluèaju bušenja

U sluèaju potencijalne štete na run - flat guma ( primjericepuknuti ) ,vozaè æe biti obaviješten putem posebnog zaslona . Ovaj zaslon koristi optièki signal da ukazuju na ošteæenje guma . Korištenjem run-flat gume ,rezervni kotaè više nije potreban . Potrošnja goriva smanjena kao run - flat guma ne mozete meriti normalanom gumom .

Mi možemo
montirati Vaše gume!

Izaberite jedan od
vulkanizerskih servisa sa kojima surađujemo u Vašoj okolini:

Clients opinions

Customer rating
more