Payment Banner

Gume za kombija i za trgovaèka vozilaMarka:
Model guma:
Oznaka modela:
Tip vozila:

Gume za kombija i za trgovaèka vozila

Gume za lake kamione spajaju partikularne prednosti guma za automobile sa višim zahtjevima gume za trgovaèka vozila . Gume za kombija u specijalno su uporabljene od strane transportera i omoguæavaju veæe vrtanje nego obiène gume za kamione.

Gume za kombija i za uslužna vozila – više udobne i brže

Moderna kombija uporabljena su toliko za prijevoz robe kao i za prijevoz osoba. Gume za kombija mogu stiæi i do veæih brzina i to bez ikakvih problema, pružaju dobru servo direkciju i takoðer omoguæavaju jedan više sportski naèin upravljanja vozila. Buka proizvedena od guma ostaje na niskom nivou a gume mogu biti usporeðene sa gumama za male i srednje automobile.

Gume za lake kamione sa teškim tovarom

Gume za lake kamione izložene su veæim teretom od gume namijenjene su malim i srednjim automobilima. Iz tog razloga njihova proizvodnja izvršena je uz pomoæ jednog pojaèanog višekratnog kuæišta. Tako da, gume omoguæuju jednu veæu ukupnu težinu, a kroz ovu èinjenicu se ispunjavaju zahtjevi modernih uslužnih vozila. Zahvaljujuæi njihovom profilu i specijalnim sastojcima, ponašanje guma za kombija u prometu može se usporediti sa ponašanjem guma koje su namijenjene za male i srednje automobile.

Štednja i trajnost

Jedna druga prednosti za ove gume je smanjena otpornost, koja osigura manju potrošnju i vršenje više kilometra. Ta èinjenica omoguæava da gume budu efikasne iz taèke gledišta potrošnje; prednost koja trenutno ima važnu ulogu u tvrtkama za proizvodnju guma i I za operatere voznih parkova. Gume pružaju tokom svog životnog trajanja jedan konstantan kvalitet i uvjeravaju kroz smanjenu potrošnju goriva.

Mi možemo
montirati Vaše gume!

Izaberite jedan od
vulkanizerskih servisa sa kojima surađujemo u Vašoj okolini:

Clients opinions

Customer rating
more