Payment Banner

Često postavljana pitanja

Kako prepoznati bezbučne gume? 

Na unutrašnjoh i spoljašnjoh strani gume se nalazi pojedini gumeni blokovi. Ukoliko su isti asimetrično poredani, a urezi na profilu od spoljašnih strana ne dosežu do sredine, radi se o bezbučnim gumama. Na osnovu specijalnog profila i materijala (mekana mješavina gume) optimirana je kretnja gume, tako da su gume mnogo tiše i opada potrošnja goriva.