Status narudžbe x
Odjavi se

1777610017776100

Ljetne gume Uniroyal

Ljetne gume Uniroyal

Uniroyal predstavlja marku koja pripada veæ duže od 30 godina ogranku proizvoðaè guma Continental. Ova marka nudi kvalitetne gume specijalno proizvedene kako bi bile u skladu sa zahtjevima koji se pojavljuju u sluèaju mokrih kolovoza Uniroyal nosi ugled ,,Inovatora guma za kišno vrijeme'' .

Gume za kišne periode prve klase koje pružaju sigurnost

Sa ljetnim gumama Uniroyal vozaèi automobila su najbolje opremljeni za kišne periode. Izdvojeni i konkavni kanali omoguæavaju brzo teèenje vode na traci, èinjenica koja osigurava optimalno prianjanje na mokrim kolovozima. Za automobile kompaktne kase i srednje klase, gume su markirane sa indeksima za upotrebu. Ta èinjenica pokazuje na primjer kada je dubina profila previše mala ili kada se dešava neuniformno trošenje.

Ljetne gume savršene sa sportski stil upravljanja automobila

Ljetne gume Uniroyal zahvaljujuæi svojim izdvojenim kanalima postavljenim u obliku slova V, osiguravaju zabavu za vrijeme vožnje, èak i na velikim brzinama do 270 km/h. Savršeno ponašanje u krivinama i precizno upravljanje dio su izvanrednih osobina koje posjeduju ove gume.

Vrlo dobri rezultati u testovima

U odreðenim testovima ponašanje ljetnih guma Uniroyal na mokrim kolovozu bilo je oznaèeno kao ,,dobro'' . Na mokrim kolovozu, naše gume uspele su da stignu meðu najboljim mjestima. Njemaèki magazin “Auto Motor Sport procijenili su naše gume u magazinu iz 07/2012 kao ,,preporuèljive'' gume. Ljetne gume Uniroyal uvjeravaju zahvaljujuæi vrhunskim performansama na mokrim kolovozu, izvanrednim osobinama za osiguravanje i poveæanje sigurnosti u sluèaju klizanja zbog vode na kolovozu, vrlo dobroj udobnosti a i smanjenoj otpornosti.